Autors barrocs, més o menys desconeguts

En el primer programa de l’ars musicae en centrem amb alguns autors del barroc musical més o menys desconeguts, i que han estat essencials per la creació musical.

Escoltarem a:

. Biaggio Marini (1587 – 1663) Passacaglio

. Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745) Magnificat

. Marco Uccelini (1610 – 1680) Sonata seconda detta la luciminia contenta

. Johann Rosenmuller (1619 – 1684) Benedicam Dominum