‘Dos Oratoris’ amb Francesc Cerro-Ferran

Francesc Cerro-Ferran ens incita, ha gaudir, dels ‘Dos Oratoris’ que aquest dimarts 7 de març s’estrena al Teatre Fortuny, dins del cicle ‘Grans Mestres’, la interpretació, a càrrec de Maife Gil i Mercè Pons.