El joc de Molly

Aquesta setmana a la cartellera hi trobem els drames ‘Molly’s game‘ i ‘El museo de las maravillas‘; la quarta entrega de la terrorífica saga ‘Insidious‘; i la comèdia ‘Que baje Dios y lo vea‘.