L’alimentació més enllà dels 40 anys

Avui parlem de l’alimentació més enllà dels 40 anys. Equilibri exercici físic i una dieta mediterrània completa ens pot ajudar ha superar aquesta dècada abans de fer-nos més grans.