Segueix en directe la sessió del #Ple d’avui dijous ( 15:30h )

ORDRE DEL DIA

1. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

2. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball en aplicació de la Llei 3/2017 de 27 de juny de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2017.