Sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a les 16:00h

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2. Proposta de resolució que formulen els grups municipals PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU i ERC-MES-MDC-AVANCEM per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya i l’aplicació del 155.