I després del #Ple, una qüestió de confiança

I després que el #Ple d’aquests divendres rebutges els Pressupostos d’enguany, proposats per l’actual govern, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyat de tots els membres del Govern, ha anunciat que manté el full de ruta per a l’aprovació dels Pressupostos municipals per a l’exercici 2017. L’alcalde ha anunciat una qüestió de confiança, d’acord a les disposicions que el reglament Orgànica de l’Ajuntament de Reus i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General estableixen per resoldre situacions de bloqueig institucional dels ajuntaments. L’article de la llei orgànica del Règim Electoral General preveu que l’alcalde pot plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a l’aprovació o modificació, entre altres qüestions, dels pressupostos anuals municipals

El full de ruta del Govern de Reus passa per l’aprovació automàtica dels comptes municipals el dimecres, 12 d’abril, quan l’alcalde convocarà el ple per debatre i votar novament els pressupostos, vinculats a la qüestió de confiança. D’acord a la normativa, l’alcalde superarà la moció de confiança i els pressupostos quedaran automàticament aprovats amb el vot afirmatiu de la majoria simple del plenari.

En cas de rebuig de la qüestió de confiança, els comptes quedaran igualment aprovats si en el termini d’un mes després del rebuig no es presenta una moció de censura amb candidat alternatiu a alcalde, o si aquesta no prospera, amb el suport de la majoria absoluta del plenari.

Per la seva banda la CUP, s’ofereix a les forces d’esquerres i Ara Reus per trobar una alternativa a Carles Pellicer.