Reus gestiona aquest 2017 més de 2.050 ajuts al lloguer

L’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus gestiona aquest any subvencions valorades en més de 3.177.000 euros en concepte d’ajuts al lloguer. Aquesta dada suposa un increment superior al 36% respecte al 2016, conseqüència de la tramitació de més de 2.050 ajuts per al pagament d’un habitatge de lloguer.

Aquest increment és fruit de l’impuls de l’Oficina d’Habitatge, que en els darrers dos anys ha ampliat la seva cartera de serveis i ha reenfocat la seva activitat per donar una millor resposta a les necessitats d’habitatge de la ciutadania. L’any 2015 es van tramitar 1.482 ajuts i aquest 2017 la xifra és de 2.058; pel que fa a l’import total, augmenta en més d’un milió d’euros respecte a la xifra de fa dos anys.

L’Ajuntament de Reus, a través de l’Oficina d’Habitatge, tramita les sol·licituds per optar als ajuts que ofereixen les diferents admisnistracions supramunicipals, en conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Amb aquesta tasca d’assessorament i tràmit, l’Oficina s’ha convertit en una font de recursos i de serveis per a la ciutadania de Reus en qüestions relacionades amb l’habitatge.

A continuació, el quadre que recull tots els ajuts d’aquest 2017: el tipus de prestació, el número d’ajuts tramitats de cada categoria i l’import anual total corresponent.

Tipus de prestació Total prestacions tramitades Import ajut anual (euros)
Prestacions lloguer 441 840.470,04
Subvencions lloguer 1.529 2.201.760,00
Subvencions lloguer (Ajuntament de Reus) 35 70.000,00
Prestacions d’especial urgència 53 65.152,59
TOTAL 2.058 3.177.382,63